Převod kreditů a přechod z jiných vysokých škol

(uznávání předchozího vzdělání) Akademické kredity, které student získal na jiných vysokých školách počínaje od známky C, zájemce o studium může být převeden na americký studijní program. Převod kreditů se povoluje na základě zadané semestrální práce nebo na základě potvrzení o profesní činností (praxe). Délka studia:

  • Bakalářský studijní program – 3.5 roky. V případě uznání kreditů z předchozího studia se délka studia krátí.
  • Magisterský studijní program – 2-2.5 roky
  • Doktorský studijní program – 2-3 roky