Distanční studium online

Zahajujeme přijímání studentů na online studium do všech oborů a programů.

Internet zaujímá v oblasti vzdělávání poměrně důležitou roli.

Nyní se také otevírá možnost studovat vysokou školu v domácím prostředí v libovolném čase u svého počítače. Společnost oceňuje tuto možnost a odklání se od letitých studijních stereotypů.

Studium online je novým moderním stupněm distančního vzdělávání. Dává možnost studovat ve Vámi vybraném čase a Vámi vybraném místě. Přitom internet slouží pro výměnu studijních materiálů a spojení studenta s příslušným lektorem.

Při svém studiu na International Prague Institut nemusíte Prahu vůbec navštívit.

Školy stanovuje povinnost skládat osobně pouze státní zkoušky a obhajovat diplomovou práci, ostatní povinnosti jako jsou např. zápočty a zkoušky, referáty, seminární a ročníkové práce se odevzdávají elektronický.

Studenti amerických studijních programů obhajují závěrečnou práci online. Student píše závěrečnou práci v češtině, institut překládá do angličtiny a posílá ke komisi na partnerské americké univerzitě. Výsledek hodnocení sdělí institut IEP studentům, kteří po úspěšném absolvování obdrží následně diplom z USA. Diplom je možné osobně vyzvednout v Praze nebo prostřednictvím kurýrní služby.

Distanční forma bakalářského studijního programu trvá 3,5 akademických let a absolventi studia získávají akademický titul bakalář; studium magisterského studijního programu trvá 2,5 akademických let a absolventi studia získávají akademický titul magistr.  Akademický rok se skládá ze dvou semestrů – zimního a letního semestru.

Zákazníkem studijních služeb můžete být přímo Vy, jeden z Vašich rodičů, popř. libovolná fyzická nebo právnická osoba, se kterou je uzavřena Smlouva o poskytování vzdělávacích služeb, která bude platit za Vaše studium.