Prestižní programy akreditované v Evropské Unii!

 

V ý u k a p r o b í h á v českém jazyce

 

Vzdělání za d o s t u p n é ceny

 

 

Otevřen nábor studentů do programů

 

Jestliže chcete získat vysokoškolské vzdělání zahraničních univerzit, přitom však v českém jazyce, přes nás si můžete splnit svá přání a dát průchod svým ambicím při studiu ve vybraných programech.

 

Po úspěšné obhajobě závěrečné práce Vám škola, jejíž program jste studovali, vydá svůj diplom a udělí akademické tituly bakaláře, magistra nebo doktora.

 

Náš cíl. Všeobecným cílem naším a našich partnerů je příprava moderních profesionálů, kteří budou úspěšní ve svém zaměstnání i životě.

 

Nabízíme Vám možnost studovat online v českém jazyce a přitom neopouštět práci, rodinu, děti nebo své záliby. Při studiu online se můžete sami rozhodovat kdy a kde se učit ten či onen předmět, kdy a kde psát testy a zkoušky.

 

Programy Bakalářské, titul Bc

 

BUSINESS ADMINISTRATION

PSYCHOLOGIE

MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU

FINANČNÍ MANAGEMENT

MEZINÁRODNÍ VZTAHY

MEZINÁRODNÍ PRÁVO

 

Bakalářské studium je 3 leté

 

Studovat je možné v externí formě (délka studia v tomto případě záleží na vás)

Pokud jste se rozhodli přihlásit, vyplňte, prosím, přihlášku a pošlete nám ji.

Ceny jednotlivých programů se dozvíte telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

 

Programy Magisterské, titul Mgr

 

BUSINESS ADMINISTRATION

PSYCHOLOGIE

MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU

FINANČNÍ MANAGEMENT

MEZINÁRODNÍ VZTAHY

MEZINÁRODNÍ PRÁVO

 

Magisterské studium je 2 leté

 

Studovat je možné v externí formě (délka studia v tomto případě záleží na vás)

Pokud jste se rozhodli přihlásit, vyplňte, prosím, přihlášku a pošlete nám ji.

Ceny jednotlivých programů se dozvíte telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

 

Přihlaška ke studiu

 

Online vzdělání v International Prague Institut

Každý člověk má během dne nejméně deset možností jak změnit svůj život. Úspěšným se stává ten, který je umí využít.

Andre Morua

Nyní máte skvělou přiležitost získat vzdělání v Praze prostřednictvím internetu!

Neodkládejte rozvoj své kariéry, investice do sebe samého jsou přece návratné! Vytvořte žádost o vzdělání ve vybraném oboru a přijímací komise Vás sama kontaktuje.

 

Dálkové vzdělávání – komfortní a moderní

Co je to vlastně vysokoškolské vzdělávání on-line?

Je to možnost studovat na prestížní univerzitě bez ohledu na to ve které zemi se nacházíte.

Je to svoboda a flexibilita na rozdíl od prezenční formy studia, ale zároveň neustálý kontakt s přednášejícími na rozdíl od zastaralé dálkové formy.

Online vzdělávání dnes upřednostňují miliony studentů, nastal věk moderních technologií a komfortní získání VŠ vzdělání je mnohem příjemnější z pohodlí domova, či z parku nebo z pláže.

Nemusíte jezdit na zkoušky. Zachovejte si svůj styl života.

Již žádné opoždění a výmluvy, naše univerzita je pro Vás otevřena 24 hodin denně..

Online jsou Vám dostupné knihovny s ohromným množstvím učebních materiálů a názorných medií informace, fórumy, kde je možné diskutovat se spolužáky a probírat studijní zadání.

Můžete počítat s kvalitními a přívětivými konzultacemi lektorů. Více se již nebudete rozpakovat u tabule, budete zkoušeni pouze tehdy když na to budete připraveni.

Jestli se učite online, pak se Vám dostane nejnovějších poznatků – protože electronické materiály lze aktualizovat snadněji a rychleji než natisknout tradiční učebnice. Kvalita získaného vzdělání bude mnohem lepší než u tradičního dálkového vzdělání, což je dokázáno věděckým výzkumem.

Znamená snad taková demokratičnost, že učit se bude snadné a jednoduché, a znalosti přijdou sami i když pro to nic nebudete dělat?

To v žádném případě! I online studium má své lhůty, ve kterých je nutné prozkoušet znalosti studentů, tedy učit se stejně zapotřebí.

Vždyt’ cílem i online, i tradičního vzdělání jsou výborné znalosti, a ne diplom?

Krome toho na diplomu není napsáno, že byl získán dálkově.