Projekt distančního studia

Your browser may not support display of this image.Zahajujeme přijímání studentů na on-line studium do všech oborů: 
 
Psychologie
– Management
– Finance
 
Přihlásit se můžete do libovolného Vámi vybraného oboru, přičemž je třeba posouzení úrovně Vašeho dosavadního vzdělání, popř. úroveň Vašich praktických zkušeností ze zaměstnání. 
 
Zákazníkem studijních služeb můžete být přímo Vy, jeden z Vašich rodičů, popř. libovolná fyzická nebo právnická osoba, se kterou je uzavřena Smlouva o poskytování vzdělávacích služeb a která bude platit za Vaše studium. 
 
Snažili jsme se maximálně usnadnit přijímací proceduru, kterou krok za krokem snadno projdete.

 
Distanční vzdělání  
 
Na základě prognóz specialistů bude v horizontu 5-ti let studovat distančním způsobem 
 
2/3 studentů a dostane se jim tak kvalitního vzdělání a uznaný diplom. 
 
Internet zaujímá v oblasti vzdělávání poměrně důležitou roli. 
 
Nyní se také otevírá možnost studovat v domácím prostředí v libovolném čase u svého počítače. Společnost oceňuje tuto možnost a odklání se od letitých studijních stereotypů. 
 
Studia on-line jsou novým moderním stupněm distančního vzdělávání. Dávají možnost studovat ve Vámi vybraném čase a Vámi vybraném místě. Přitom internet slouží pro výměnu studijních materiálů a spojení studenta s příslušným lektorem. 
 
Školy stanovuje povinnost skládat osobně pouze státní zkoušky a obhajovat diplomovou práci, vše po zdárném absolvování všech předepsaných zápočtů a zkoušek, referátů, seminárních a ročníkových prací. 

Studenti amerických studijních programů obhajují závěrečnou práci online. Student píše závěrečnou práci v češtině, institut překládá do angličtiny a posílá ke komisi na partnerské americké univerzitě. Výsledek hodnocení sdělí institut IEP studentům, kteří po úspěšném absolvování obdrží následně diplom z USA. Diplom je možné osobně vyzvednout v Praze nebo prostřednictvím kurýrní služby. 

Testy, učební programy, kontrolní zadání, zkušební testy, konzultace s lektory budete mít dostupné na monitoru a přístupné 7 dní v týdnu a 24 hodin denně. 

 
Výuka 

Pro přihlášeného studenta se otevírá tzv. miniweb, je to jeho privátní schránka, která bude obsahovat učební plán, studijní rozpis a index (zápočtovou knížku).
 
Po oficiálním přijetí studenta se na miniwebu odkrývá postup k další učebně-metodickým materiálům, které obsahují texty přednášek lektorů na semestrální disciplíny, praktické zadání a kontrolní práce, testování se samokontrolou. 
 
Všechny materiály je možné stáhnout do počítače a internetový přístup není nutný. Tyto materiály je možné poslat na CD v obálce poštou. Pokud student potřebuje nějaké informace nebo vysvětlení od příslušného lektora, v tomto případě je internet nutný pro položení dotazu. 
 
Skládání zkoušek a zápočtů je plně automatizované, výsledky se zobrazují v indexu po úspěšném složení zápočtů či zkoušek max. do 24 hodin. 
 
Kdo může být studentem evropskích nebo americkích škol?  
 
Systém distančního vzdělávání nabízí

    • první vysokoškolské vzdělání 

– zde je povoleno studovat posluchačům – absolventům středních škol s ukončenou maturitní zkouškou

    • druhé vysokoškolské vzdělání 

Určené pro absolventy vysokých škol s diplomem. Pro tyto studenty jsou připraveny individuální programy, které určitým způsobem zkracují délku studií. 
 
Distanční forma studia s použitím internetu je tedy přístupná libovolné skupině obyvatel, kteří chtějí svůj volný čas využít tím nejlepším způsobem, tj. sebevzděláváním. 

Je určena pro lidi, kteří nemohou cestovat za studiem do jiných měst nebo měnit své zaběhané návyky. Je zejména výborná pro mladé maminky nebo pro občany tělesně handicapované.