Nabízíme vám online studium v oboru Business psychologie, které mužete studovat v čase, který vám vyhovuje.

Přes 2 roky po obhajobě diplomové práce, dostanete diplom specialisty prvního stupně vysokoškolského vzdělávání Evropské Unie, specializací Business psychologie a budete mít možnost dále pokračovat ve studiu programu psychologie nebo management, nebo pracovat jako business psycholog.

Popis oboru

Co je business psychologie

Business psychologie je spojení několika oborů aplikované psychologie – sociální psychologie a organizační, psychologie volby povolání, psychologického poradenství a dalších psychologických oborů.

Business psychologie se zabývá praktickým aplikováním psychologických poznatků a metod za účelem

Zvýšení efektivity firemního fungování
Větší spokojenosti, motivace a retence zaměstnanců
Nastavování optimálních firemních a HR procesů, systémů vzdělávání, hodnocení a motivace zaměstnanců

Business psychologie využívá poznatky psychologie osobnosti, motivace, psychologie kognitivní (pozornost, myšlení, inteligence), sociální psychologie a psychologie komunikace, až po specializované psychologické obory jako je psychodiagnostika, psychometrika, psychologické testování, poradenství nebo na firemní prostředí aplikované metody psychoterapie a coachingu.

Klienty business psychologů jsou v první řadě manažeři a majitelé firem, personalisté, HR manažeři a personální ředitelé, ale jsou jimi také samotní zaměstnanci, s nimiž psychologové pracují v rámci průzkumů, poradenství nebo vzdělávacích programů.

KDO JE BUSINESS PSYCHOLOG

Business psycholog obvykle není personalista. I když mnozí personalisté a HR manažeři mají psychologické vzdělání, jsou specializovaní především na oblast lidských zdrojů, která zahrnuje kromě psychologické stránky také podstatnou složku administrativní, organizační, strategickou, procesní a legislativní. Business psycholog je oproti tomu odborníkem na ty psychologické obory, jejichž uplatnění proniká do firemní sféry. Dokáže tak reagovat na specifické potřeby svých klientů poskytnutím metod a služeb, které z těchto psychologických přístupů čerpají. Ve velkých korporacích mohou business psychologové vystupovat jako interní zaměstnanci, pro specializovanost jejich práce se však většinou jedná o externí konzultanty.

CO MŮŽE PŘINÉST FIRMÁM A ZAMĚSTNANCŮM

Práce business psychologů je v dnešní době čím dál více vyhledávána díky potřebě zefektivňování a zeštíhlování firem a s jejich pokračující akcentací lidského potenciálu. V souvislosti se změnou pojetí zaměstnaneckých vztahů, s posunem od rutinní směrem ke kreativní duševní práci (Druckerova “knowledge work”) a s dalšími změnami, které přinášejí nové technologie, netradiční pracovní úvazky, odlišné požadavky na samostatnost a iniciativu zaměstnanců a globalizace firemní kultury, vyvstává také potřeba revidovat tradiční HR a firemní procesy, které v novém, zeštíhleném a změněném prostředí ne vždy fungují stejně efektivně jako v klasickém typu organizace minulého století.

Zaměstnavatelé také chtějí dosáhnout větší spokojenosti zaměstnanců, nejen proto, že výzkumy jasně ukazují vztah mezi spokojeností a efektivitou a mezi spokojeností a retencí (a tudíž sníženými náklady na recruitment a adaptaci). Nový koncept sociálně zodpovědného zaměstnavatele souvisí s využitím psychologických poznatků pro zkvalitnění pracoviště jako místa, kde se má zaměstnanec cítit nejen spokojeně, ale kde také může uplatnit svou individualitu a specifičnost svých talentů a silných stránek pro větší efektivitu firemního fungování. Psychologové stále častěji poskytují poradenství samotným zaměstnancům (coaching, otázky produktivity, stresu či kariérního poradenství). Jedině spokojený zaměstnanec dokáže proměnit firmu ve společnost, která má spokojené zákazníky.

Očekávání a potřeby zaměstnanců i firem se v dnešní době technologických, společenských a globalizačních změn poměrně značně liší od těch, které měli někdy v 60.-80. letech minulého století. Zaměstnavatel, který tento posun nejen pochopí, ale také inkorporuje do svých firemních procesů a struktur, získá daleko více, než jen konkurenční výhodu.