Vyberte si program viz seznam specialit

1.

Poslat e-mail : studiumiep@post.cz následující dokumenty:

 1. Žádost o přijetí-dotazník (ke stažení)
  Formulář vyplnit a podepsat
 2. Kopie pasu (sken)
 3. Fotografie (sken)
 4. Dokument o vzdělání pro přijetí
  – na bakalářský titul – maturitní vysvědčení
  – na magisterský titul – bakalářský nebo odborný titul
 5. Lékařská pomoc (pro přijetí na lékařskou péči a fyzioterapii)
 6. Esej (motivační dopis) o zvolené specialitě

Důležitě

Pro přijetí je nutné podle dokumentů získat 35 bodů, aby bylo zaručeno, že soutěž proběhne. Chcete-li to provést, musíte poslat skeny dokumentů, které potvrzují vaše úspěchy ve všech oblastech vědy, umění, sportu atd.

Mohou to být certifikáty, diplomy, medaile, například , při studiu cizích jazyků, tance, gymnastiky, počítačové kurzy – vše, co máte.

2.

 1. Po potvrzení přijetí dokumentů a tvůrčí soutěže (эссеи další důkaz o své zásluhy a ocenění) Vám je zaslána smlouva o poskytování vzdělávacích služeb na základě zvoleného programu a oboru, který jste ke podpisu a scan pošlete na e-mail : studiumiep@post.cz, a okamžitě zaplatí registrační poplatek na bankovní účet, uvedený ve smlouvě
 2. Nejpozději do 7 kalendářních dnů zaplatíte semestr / rok na základě smlouvy, na které jsou uvedeny bankovní údaje.
 3. Pokud žádáte o stipendium (viz podmínky), pošlete oficiální potvrzení z místa vašeho trvalého zaměstnání.
 4. Pokud máte zdravotní postižení-pošlete lékařské potvrzení – budete mít výplatní dávky a stipendia

3.

 1. Po přijetí platby na běžný účet ,získáte přístup do osobního online účtu a začněte studovat.

Věnujte pozornost tomu, co:

– dokumenty jsou přijímány pouze naskenované (ne fotografie!)
– bez kompletní sady uvedené v odstavci 1 a platby registrační poplatek prohlášení není považován
– žádost o přezkum oborů potvrzených dokladem o předchozím vzdělání je přezkoumána po podání všech dokumentů a platby
– žádost o převod na externát a získání stipendia se podává po skončení 1. semestru a úspěšném absolvování zkušebního zasedání