Business administration

Obor Management firmy (Business administration) se zaměřuje jak na malé a střední, tak na velké podniky. Absolventi oboru, kteří obdrží komplexní znalost v oblasti ekonomiky, managementu a marketingu, mohou pracovat nejen jako ekonomičtí manažeři a vykonávat běžnou ekonomickou a vedoucí práci, ale také provádět ekonomický výzkum, podnikové plánování a vést projekty zaměřené na vznik a představení nové produkce na trhu.

Psychologie

Studijní obor „Psychologie“ znamená široký přehled a orientaci v různých psychologických tématech. Základ programu tvoří soubor kurzů, které pokrývají většinu nejdůležitějších oborů této disciplíny, a poskytují tak studentům hluboké znalosti a kvalitní zázemí, k tomu, aby se mohli zabývat problémy a teorií z oboru moderního psychologického myšlení. Důraz na vědecké a biologické komponenty umožňuje studentům získat praktickou zkušenost s kritickým myšlením, analýzou a integrací vědecké teorie a praxe. Specializované kurzy umožňují hlubší náhled a orientaci v běžných problémech, kterými naše moderní společnost nejvíce trpí. Studenti se seznamují nejen s terapií a léčením duševních chorob, ale také s mezikulturními problémy a dynamikou rodinných vztahů a s aplikacemi psychologických principů v obchodním prostředí.

Mezinárodní vztahy a mezinárodní obchod

Studijní obor poskytuje teoretické i praktické znalosti z oboru mezinárodní obchod. Cílem studia je připravit ekonomicky vzdě­lané manažery s kvalitními jazykovými znalostmi pro oblast mezinárodního podnikání. Absolvent především získává teoretické i praktické znalosti z oboru mezinárodní obchod, které vytvářejí předpoklady pro uplatnění na střední úrovni managementu ve velkých mezinárodních firmách v Česku i zahraničí (zejména v obchodních firmách a obchodních činnostech bank a dalších finančních institucí) a pro práci v českých podnicích zapojených do zahraničněobchodních aktivit.