Zasady aplikowania na International Prague University poza Czechami

 1. Na adres mailowy dekanat@interpragueuniver.cz należy wysłać kopię paszportu i kopię dokumentu będącego podstawą do pójścia na studia wyższe (dyplom/matura).
 2. W odpowiedzi wysyłamy wzór aplikacji na studia oraz wzór umowy, w celu zapoznania się z nią.
 3. Następnie, drogą pocztową, wysyłamy podpisane przez nas 2 egzemplarze umowy. Jeden z nich należy podpisać i odesłać do nas.
 4. Należy dokonać opłaty na sumę wskazaną w umowie.
 5. Po przyjeździe do Pragi,  należy przedstawić oryginał lub potwierdzone notarialnie kopie dyplomu/świadectwa dojrzałości i inne niezbędne dokumenty, podpisać niezbędne oświadczenia, a następnie przejść egzamin wstępny.
 6. Nauka rozpoczyna się 1 października lub 1 marca.

Zasady aplikowania na International Prague University w Czechach

 1. Uprzednio uzgodniwszy termin spotkania telefonicznie pod numerem 773471111, należy przyjść do działu naukowego z niezbędnymi dokumentami.
 2. Następnie należy podpisać niezbędne oświadczenie i przejść egzamin wstępny.
 3. Po uprzednim zapoznaniu się z umową dochodzi do jej podpisania.
 4. Należy dokonać opłaty na sumę wskazaną w umowie.
 5. Nauka rozpoczyna się 1 października lub 1 marca.