Poniżej przedstawiono wymagania, jakie są stawiane potencjalnym studentom International Prague University.

Powinni oni przejść rozmowę kwalifikacyjną z komisją rekrutacyjną i zdać egzaminy wstępne.

Studia licencjackie

Żeby aplikować, wymagane są następujące dokumenty:

 • Wypełniony i podpisany formularz wniosku
 • List motywacyjny w języku wykładowym (400 słów)
 • Potwierdzona kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej. Wszystkie dokumenty powinny być przedłożone w języku oryginału
 • Kopia identyfikacyjnej karty studenta (obywatele UE) lub paszportu (studenci z innych państw)
 • 8 fotografii (wymiary jak do paszportu)

 

Studia magisterskie

Żeby aplikować, wymagane są następujące dokumenty:

 • Wypełniony i podpisany formularz wniosku
 • List motywacyjny w języku wykładowym (400 słów)
 • Potwierdzona kopia dyplomu uczelni wyższej, nie niższego niż stopień licencjata, z załącznikiem do dyplomu. Wszystkie przedłożone dokumenty powinny być w języku oryginału.
 • Kopia identyfikacyjnej karty studenta (obywatele UE) lub paszportu (studenci z innych krajów)
 • Życiorys
 • 8 fotografii (wymiary jak do paszportu)
 • Opłata wstępna 2000 koron (bezzwrotna)