Wydział Prawa

 

Charakterystyka programu

Nazwa programu Prawo międzynarodowe
Rodzaj dyplomu Dyplom licencjata bądź magistra uczelni wyższej
Kod programu BMP, MMP
Długość trwania programu Studia licencjackie:

  • 3,5 roku (7 semestrów) program studiów stacjonarnych
  • 4 lata (8 semestrów) program studiów niestacjonarnych i kształcenia online

Studia magisterskie:

  • 2,5 roku (5 semestrów) program studiów stacjonarnych
  • 3 lata (6 semestrów) program studiów niestacjonarnych i kształcenia online
Wymagania od kandydatów Na studia licencjackie – wykształcenie średnie ogólne bądź średnie zawodowe.
Na studia licencjackie – licencjat lub wykształcenie wyższe
Stopień Licencjat lub magister prawa międzynarodowego
Kwalifikacje Prawnik

Miejsce realizacji programu naukowego

Program naukowy jest realizowany w Pradze.

Język wykładowy

Zajęcia prowadzone są w językach czeskim i rosyjskim. Zajęcia prowadzą profesorowie i specjaliści – praktycy.

Opis kierunku

Studenci, którzy wybrali specjalność „Prawo międzynarodowe”, mają możliwość zdobycia kompleksowej wiedzy z różnych obszarów prawa cywilnego i karnego, które są niezbędne w zawodzie prawnika i przyszłej działalności zawodowej. Do takich kierunków należą przede wszystkim prawo USA i prawo Unii Europejskiej.

Celem programu jest przygotowanie konkurencyjnych prawników, którzy mogliby wykorzystać swoje umiejętności i nawyki w strukturach państwowych i regionalnych, oraz w organizacjach handlowych.

Treść i specyfika programu naukowego

Jednym z zadań programu jest zdobycie wiedzy na takim poziomie, jaki pozwoliłby kontynuować naukę na studiach magisterskich.

Na pierwszy rok kandydaci przyjmowani są według wyników egzaminów wstępnych. Studentami mogą zostać stali mieszkańcy i obywatele Czech oraz obywatele innych państw. Program realizują doktorzy i magistrzy prawa, docenci i profesorowie, oraz profesorowie-goście i profesjonaliści wysokiej klasy.

Analizując informacje o zatrudnieniu absolwentów naszego programu, można z pewnością stwierdzić, że są oni poszukiwani na rynku pracy, a ich przygotowanie zawodowe pozwala z sukcesem wspinać się na szczyty kariery. Stałe kontakty z pracodawcami oraz ankietowanie studentów i absolwentów pozwala określić ich opinię na temat jakości przygotowania absolwentów programu „Prawo międzynarodowe”.