Stosunki międzynarodowe

Charakterystyka programu

Nazwa programu Handel zagraniczny
Rodzaj dyplomu Dyplom Licencjata lub Magistra uczelni wyższej
Kod programu BMT, MMT
Długość trwania programu Studia licencjackie:

  • 3 lata (6 semestrów) program studiów stacjonarnych
  • 3,5 roku (7 semestrów) program studiów niestacjonarnych i kształcenia online

Studia magisterskie:

  • 2 lata (4 semestry) program studiów stacjonarnych
  • 2,5 (5 semestrów) program studiów niestacjonarnych i kształcenia online
Wymagania od kandydatów Na studia licencjackie – wykształcenie średnie ogólne lub zawodowe.
Na studia licencjackie – licencjat lub wyższe wykształcenie zawodowe
Stopień licencjat, magister
Kwalifikacje Handel zagraniczny

Miejsce realizacji programu naukowego

Program naukowy jest realizowany w Pradze.

Język wykładowy

Zajęcia są prowadzone w językach czeskim i rosyjskim. Zajęcia prowadzą profesorowie i specjaliści-praktycy.

Opis kierunku

Studenci, na kierunku „Handel zagraniczny”, otrzymują kompleksową wiedzę z różnych obszarów prawa międzynarodowego,  zarządzania oraz marketingu. Jest ona niezbędna do zdobycia potrzebnych kwalifikacji zawodowych. Przekazywana wiedza jest przede wszystkim zorientowana na USA oraz kraje Unii Europejskiej.

Celem programu jest przygotowanie konkurencyjnych specjalistów, którzy mogliby wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności do pracy w strukturach państwowych i regionalnych oraz w organizacjach handlowych.

Treść i specyfika programu naukowego

Jednym z zadań programu jest zdobycie wiedzy ogólnej i specjalistycznej na poziomie, pozwalającym  kontynuować naukę na studiach magisterskich.

Na pierwszy rok kandydaci są przyjmowani według wyników egzaminu wstępnego. Studentami mogą zostać stali mieszkańcy i obywatele Czech oraz obywatele innych państw. Program realizują doktorzy i magistrzy, docenci i profesorowie, oraz profesorowie-goście i profesjonaliści wysokiej klasy.

Analizując informacje o zatrudnieniu absolwentów naszego kierunku, można z przekonaniem stwierdzić, że istnieje na nich zapotrzebowanie na rynku pracy, a ich profesjonalne przygotowanie pozwala z sukcesem wspinać się na szczyty kariery. Stały kontakt z pracodawcami i ankietowanie studentów i absolwentów pozwala określić ich opinię na temat jakości przygotowania absolwentów kierunku „Handel zagraniczny”.

Charakterystyka programu

Nazwa programu naukowego Profesjonalne studia licencjackie lub magisterskie „Stosunki międzynarodowe
Rodzaj dyplomu Dyplom licencjata lub magistra
Kod programu naukowego BMO, MMO
Długość trwania programu naukowego Studia licencjackie:

  • 3,5 roku (7 semestrów) program studiów stacjonarnych
  • 4 lata (8 semestrów) program studiów niestacjonarnych i kształcenia online

Studia magisterskie:

  • 2 lata (4 semestry) program studiów stacjonarnych
  • 2,5 (5 semestrów) program studiów niestacjonarnych i kształcenia online
Wymagania od kandydatów Na studia licencjackie – pełne wykształcenie średnie.
Na studia licencjackie – licencjat
Stopień Stopień licencjata lub magistra danego kierunku
Kwalifikacje Stosunki międzynarodowe

Miejsce realizacji programu naukowego

Program naukowy jest realizowany w Pradze.

Język wykładowy

Języki wykładowe to czeski i rosyjski (studenci są odpowiednio podzieleni na dwie grupy). Zajęcia prowadzi kadra naukowa uniwersytetu, profesorowie-goście oraz specjaliści z dziedziny ekonomii i finansów.

Opis kierunku

Wiedza zdobyta w trakcie studiów na kierunku “Stosunki międzynarodowe” pozwala pracować w charakterze personelu niższego i średniego szczebla podczas misji dyplomatycznych, w nadzorujących politykę zagraniczną organach państwowych, organizacjach handlowych i innych organizacjach międzynarodowych. Absolwenci studiów licencjackich pełnią obowiązki referentów, tłumaczy, sekretarzy, czy personelu technicznego w różnego rodzaju jednostkach organizacyjnych. Jako, że posiadają wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin, m. in. ekonomii i prawa międzynarodowego, są poszukiwani na rynku pracy i znajdują zatrudnienie jako eksperci do spraw danego kraju, czy regionu.

Treść i specyfika programu naukowego

Studenci uczą się historii i teorii stosunków międzynarodowych, polityki światowej, historii dyplomacji, podstaw bezpieczeństwa międzynarodowego i konfliktów międzynarodowych. Obowiązkowo uczą się również dwóch języków obcych. W późniejszych latach, kładzie się nacisk na kulturę, politykę, ekonomię, prawoznawstwo itd.