Procedura przeniesienia się z innych uniwersytetów i szkół wyższych

Procedura przeniesienia się na odpowiedni rok odbywa się na podstawie zaświadczenia ze szkoły wyższej, na której Państwo studiowali. Istnieje możliwość przepisania ocen z przedmiotów, zgodnych z programem studiów, które już Państwo zaliczyli.

Przeniesienie zaliczeń/punktów ECTS.

Punkty ECTS, wypracowane przez studenta w innych szkołach wyższych z oceną C (4, dobry) i wyżej, mogą być przeniesione na programy kształcenia w IPI. Procedura przeniesienia punktów ECTS dokonuje się także na podstawie napisanej pracy rocznej lub na podstawie potwierdzonych osiągnięć. Długość kształcenia:

  • Na podstawie programów studiów licencjackich – 3-4 lata
  • Na podstawie programów studiów magisterskich – 2-2,5 roku
  • Na podstawie programów studiów doktoranckich – 2-3 lata

W razie przeniesienia zaliczeń/punktów ECTS przedziały czasowe mogą być skrócone.