Najczęściej zadawane pytania przez abiturientów

1. Kiedy zaczyna się kształcenie w wypadku wybrania formy kształcenia na odległość:  tak, jak ogólnie jest to przyjęte we wrześniu 2015 roku (czy w innym miesiącu) czy jak tylko zapłacę czesne?

Kształcenie on-line mogą Państwo zacząć od 1 marca bądź od 1 września.

2. Ile będzie trwać kształcenie mające na celu uzyskanie tytułu licencjata, jeśli będzie to drugie wykształcenie wyższe?

Normatywny okres trwania studiów licencjackich to 3 lata, ale jeśli zdobyli Państwo wykształcenie wyższe, to można przepisać te przedmioty, które znajdują się w naszym programie studiów. Wtedy okres kształcenia skraca się.

3. Czy wymagane jest zdawanie jakichś egzaminów wstępnych lub testów?

Jeśli Państwo posiadają dyplom, to nie jest to wymagane.

4. Jak będzie się odbywało kształcenie na odległość: mogę uczestniczyć w zajęciach w dogodnym dla mnie czasie, czy zajęcia są przeprowadzane w formie internetowego seminarium i określona jest konkretna godzina ich rozpoczęcia?

Możecie Państwo uczyć się, pisać testy, prace roczne itd. w odpowiadającym Państwu czasie, macie Państwo cały czas dostęp do strony.

5. Jakie dokumenty powinniście Państwo przesłać? (oryginały pocztą czy  kopie drogą elektroniczną)?

Potrzebne nam są notarialnie uwierzytelnione kopie Waszych dokumentów.

6. Czy mieli Państwo studentów kształcących się metodą na odległość, którzy otrzymali dyplom?

Pierwsze ukończenie studiów przez studentów kształcących się przy pomocy kształcenia on-line odbyło się 11 lat temu.

7. Czy fizyczny przyjazd na uniwersytet będzie odbywa się tylko raz podczas obrony?

Tak, wymagany jest przyjazd na obronę.

 

Najczęściej zadawane pytania dotyczące kształcenia online.

Jakie są zalety kształcenia online?

Przede wszystkim to nauka w dogodnym czasie, dogodnym miejscu i w dowolnym tempie:

 • Nauka 24 h na dobę i 365 dni w roku.
 • Wsparcie konsultacyjne od profesorów i wykładowców,
 • Nie tracicie czasu na wyjazdy do miejsca nauki. Lepszy intensywny ruch w sieci, niż zbędne kilometry!
 • Nauka w domu, w pracy, w delegacji, na urlopie i w drodze- wszędzie, gdzie możecie połączyć się z Internetem
 • Nauka przed i po pracy, na przerwie obiadowej. Możliwa również w specjalnie wydzielonych godzinach czasu pracy.
 • W domu – w dowolnym czasie, również w nocy.
 • Dla młodych matek z dziećmi jest to jedyny sposób nauki
 • Dla osób, z ograniczoną mobilnością – inwalidów, wojskowych, więźniów itp.
 • Przez całe studia trzeba przyjechać do Pragi tylko raz! Oszczędność na opłacie za mieszkanie wielokrotnie przewyższa koszt nauki!
 • Dla naszych (byłych) rodaków za granicą.
 • Nauka dogodna dla finansistów.

Czy muszę przyjeżdżać do miasta, w którym jest położona uczelnia w czasie studiów „na odległość”?

Nie, kształcenie online pozwala studiować w systemie online bez konieczności odwiedzania uczelni. Przyjechać będzie trzeba tylko na obronę pracy dyplomowej.

Jeśli otrzymam wykształcenie wyższe online, to czy będzie to napisane w dyplomie?

Nie, w dyplomie nie jest wskazana forma nauki.

Jakie kierunki mogę studiować online? 

Z listą i opisem kierunków możecie zapoznać się tutaj.

Jaki poziom wykształcenia mogę otrzymać studiując online? 

Studiując online można otrzymać wykształcenie wyższe (licencjat), wyższe drugiego stopnia (magister), według programu MBA (Magisterskie studia menadżerskie), zrobić doktorat oraz przejść kursy przygotowujące do zawodu i podwyższające kwalifikacje.

Czym różni się licencjat od magistra?

Licencjat – stopień akademicki, otrzymywany przez studentów po przyswojeniu podstawowego, fundamentalnego programu naukowego. Normatywny kurs programu online przygotowania licencjata- 3 i pół roku. Stopień jest przyznawany według wyników obrony pracy licencjackiej, daje prawo zajmować się działalnością zawodową w wybranej dziedzinie i prawo do aplikowania na studia magisterskie. Absolwent nie ma prawa do zajmowania się działalnością naukową i wykładać na uczelni.

Magister – drugi stopień wykształcenia wyższego, otrzymywany przez studenta po zakończeniu studiów magisterskich, na których nauka (średnio, 2 lata po studiach licencjackich) pozwala pogłębić wiedzę ze swojej specjalizacji według określonego kierunku zawodowego bądź przekwalifikować się. Stopień magistra daje absolwentowi możliwość pracy na wyższych szczeblach kadry kierowniczej w różnych branżach i w różnych formach działalności, a także prawo do pójścia na doktorat. Magistrzy uczą się w małych grupach pod kierunkiem najlepszych uczonych, profesorów, docentów. Jest to wykształcenie elitarne.

Co dadzą mi studia magisterskie?

Przede wszystkim, te studia podwyższają poziom kwalifikacji. Studia magisterskie są ważne dla tych, którzy chcą zajmować się działalnością pedagogiczną. Magistrzy mają prawo wykładać, a licencjaci – nie. Samo słowo „magister” pierwotnie oznaczało „mentor”, „nauczyciel”.

Studia magisterskie przygotowują również do działalności naukowej. Jeśli ktoś ukończył studia licencjackie, ale chce otrzymać stopień naukowy, musi pójść na studia magisterskie. Magister to zakończone wykształcenie wyższe, które wymaga jeszcze minimum dwuletnich studiów stacjonarnych po ukończeniu studiów licencjackich.

Rzeczywiście, słowo „master” tutaj tłumaczy się jako „magister”. Zwykle Magister to stopień w ramach podstawowych programów kształceniowych, istnieje na niego standard państwowy, i zatwierdzony naukowo-roboczy plan, opracowany według standardów trzeciego pokolenia. Studia trwają dwa i pół roku.

Czy mogę złożyć aplikację na studia MBA nie mając dyplomu pierwszego wykształcenia wyższego?

Żeby aplikować na programy MBA (Magisterskie studia menadżerskie) jest absolutnie niezbędne posiadanie wykształcenia wyższego (zakończone studia licencjackie, specjalność i wyżej).

Wy również możecie otrzymać pierwsze wykształcenie wyższe z profilem zarządzania biznesem w czasie studiów w programie BBA (Licencjackie studia menadżerskie) w formacie „na odległość”.

Jakie dokumenty są niezbędne żeby aplikować na studia online? 

Zwykle jest wymagany paszport, dokument o dotychczasowym wykształceniu (i jeżeli jest) załącznik do niego (jeżeli zmienialiście nazwisko po otrzymaniu tego dokumentu, potrzebne są dokumenty o zmianie nazwiska, na przykład, akt zawarcia małżeństwa, 8 fotografii 3×4 cm, oświadczenie, umowa na usługi edukacyjne i czesne za pierwszy semestr.

Czy będzie dla mnie ułożony indywidualny plan naukowy przy kształceniu „na odległość”?

Tak, zostanie wam przedłożony indywidualny plan naukowy. Prace kontrolne, roczne i egzaminy są zdawane wraz z przechodzeniem poszczególnych przedmiotów.

Jeśli kształcenie „na odległość” jest wygodne, czy to oznacza że jest ono również prostsze?

Nie! Wykształcenie dobrej jakości nie może być proste. Będziecie musieli uczciwie uczyć się wszystkich przedmiotów i zdawać zaliczenia i egzaminy. Tylko będziecie to robić przez Internet.

Do jakich materiałów będę mieć dostęp po podjęciu studiów?

Zwykle, w systemie kształcenia uzupełniającego, po zdaniu wszystkich egzaminów wstępnych i decyzji o zaliczeniu, otrzymujecie multimedialno-programowy kompleks, zainstalowany na waszym komputerze i otrzymujecie login i hasło dostępu do prywatnego konta w systemie dla studentów. W systemie kształcenia „na odległość” będziecie mieli dostęp do podręczników elektronicznych dla studentów wszystkich lat, do wykładów wideo, biblioteki, testów cząstkowych i końcowych. Będziecie mogli kontaktować się z wykładowcami i kolegami z grupy.

Czy w trakcie studiów ponosi się dodatkowe koszty (wykłady, książki, inne materiały)?

Nie, kwota ukazana w umowie w momencie rozpoczęcia programu online jest pełną wartością programu semestralnego, oraz wszystkich dostępnych materiałów naukowych. Dopłat uzupełniających w czasie studiów nie ma.

Zrozumiałe, że do pracy zabezpieczenia programowego wchodzącego w komplet instalacji będzie wam potrzebny dostęp do sieci, za który może być pobierana opłata. Uczelnia nie płaci za usługi dostawców usług dostępu do sieci.

W jaki sposób będę mógł kontaktować się z wykładowcami i kolegami z roku?

Będziecie mogli zadawać pytania i konsultować się z wykładowcami w systemie, na forach, przez skype.

Jak wykładowca będzie mi pomagał w uczeniu się przedmiotów? 

Będzie odpowiadać na wasze pytania związane z przedmiotem, które będziecie mogli zadawać na specjalnym forum naukowym. Będzie sprawdzać zadania kontrolne (eseje, testy, prace pisemne) i wystawiać wam ocenę podsumowującą.

Po co, oprócz wykładowców, potrzebny jest jeszcze administrator procesu naukowego? 

Wykładowców będzie wielu, i będą oni się zmieniać, a administrator będzie wam towarzyszyć przez cały okres studiów. Ze wszystkimi pytaniami, związanymi z organizacją procesu naukowego, możecie się zwracać do niego.

Jak wygląda sprawdzanie wiedzy w procesie nauki?

Istnieją egzaminy cząstkowe, kontrolne, miesięczne i podsumowujące. Prace kontrolne przeprowadza się jako testy online po przyswojeniu przedmiotów. Testy otwierają się na ograniczony czas i w dowolnej, wygodnej dla was godzinie.

Ile jest przewidzianych poprawek z przedmiotów, które się przejdzie?

Najczęściej, przewiduje się 3 poprawki testu końcowego.