Historia i sztuka

Charakterystyka programu

Nazwa programu naukowego Profesjonalne studia licencjackie lub magisterskie Teoria i historia sztuki
Rodzaj dyplomu Dyplom licencjata, Dyplom magistra
Kod programu naukowego BTI, MTI
Długość trwania programu naukowego Studia licencjackie:

 • 3 lata (6 semestrów) program studiów stacjonarnych
 • 3,5 (7 semestrów) program studiów niestacjonarnych i kształcenie online

Studia magisterskie:

 • 2 lata (4 semestry) program studiów stacjonarnych
 • 2,5 (5 semestry) program studiów niestacjonarnych i kształcenia online
Wymagania od kandydatów Na studia licencjackie – pełne wykształcenie średnie
Na studia magisterskie- licencjat
Stopień Stopień licencjata lub magistra danego kierunku
Kwalifikacje Teoria i historia sztuki, Znawca sztuki

Miejsce realizacji programu naukowego

Program naukowy jest realizowany w Pradze.

Język wykładowy

Języki wykładowe to czeski i rosyjski (studenci są odpowiednio podzieleni na dwie grupy). Zajęcia prowadzi kadra naukowa uniwersytetu, oraz profesorowie-goście i specjaliści z dziedziny ekonomii i finansów.

Opis kierunku

Z dyplomem licencjata tego kierunku student bez trudu będzie mógł zostać bibliografem, z możliwością awansu na starszego pracownika, krytyka bądź korespondenta. Pracodawcy oferują możliwość objęcia stanowiska pracowników naukowych w obszarze przeprowadzania eksperymentów i obserwacji w sferze sztuki. Niektórzy studenci zatrudniają się potem jako przewodnicy turystyczni bądź specjaliści PR. Korespondenci z doświadczeniem będą mogli  kandydować na stanowisko redaktorów literackich. Również wiele korzystnych i ciekawych propozycji występuje w zawodach znawców sztuki i konsultantów.

Treść i specyfika programu naukowego

Program obejmuje takie przedmioty jak:

 • Analiza prac artystycznych
 • Języki obce
 • Historia sztuki rosyjskiej i światowej
 • Historia XX wieku na Zachodzie i w Rosji
 • Filozofia
 • Podstawy do badań naukowych nad sztuką
 • Literatura ojczysta i powszechna w aspekcie historycznym
 • Historia i podstawy teorii krytyki utworów artystycznych
 • Naukowa metodologia studiowania procesów artystycznych
 • Ogólna teoria sztuki
 • Studenci otrzymają umiejętności z zakresu pedagogiki: nauczą się obiektywnie oceniać możliwości uczących się, opracowywać strategię wychowania, kształtować profesjonalną wiedzę i umiejętności oraz twórczego podejścia do procesu nauki.