SESJA 2016/2017

 

Przedmiot Data Prowadzący
1 Język obcy/ angielski/ English
2 Historia psychologii
3 Matematyka (poziom zaawansowany)
4 Stosunki międzynarodowe
5 Język obcy/ czeski/ Czech
6 Psychologia społeczna
7 Statystyka matematyczna + praca roczna
8 Zarządzanie antykryzysowe – Mgr
9 Socjologia w turystyce – Mgr
10 Politologia + referat
11 Międzynarodowe prawo własności – Mgr
12 13 14 Prawo podatkowe/Prawo walutowe / Prawo celne – Mgr
15 Aktualne problemy w teorii państwa i prawa – Mgr
16 Międzynarodowe prawo ekonomiczne – Mgr
17 Podstawy prawa UE
18 Zarządzanie jakością w turystyce – Mgr
19 Psychologia dziecięca
20 Psychologia osobowości
21 Anatomia i fizjologia OUN
22 Psychologia ogólna
23 Gospodarka międzynarodowa – Mgr
24 Finanse i bankowość
25 Konflikty + praca roczna + treningi psychologiczne
26 Marketing strategiczny w turystyce – Mgr
27 Komunikacja w marketingu + prezentacja
28 Zarządzanie + praca roczna