studenty02

DLA KANDYDATÓW:

O TYM, CO JEST TYLKO W

INTERNATIONAL PRAGUE INSTITUT

ORAZ O TYM,

CO JEST NA INNYCH UCZELNIACH SZKOLNICTWA WYŻSZEGO,

ALE W IPI JEST LEPSZE.


 1. TYLKO W IPI:

1.1. MOŻESZ UZYSKAĆ PAŃSTWOWE EUROPEJSKIE I AMERYKAŃSKIE WYKSZTAŁCENIE ORAZ OTRZYMAĆ STOPNIE W JĘZYKU OJCZYSTYM

Nie jest tajemnicą, że uczyć się w języku obcym, jest bardzo ciężko – nawet jeżeli znasz go na przyzwoitym poziomie.
W przypadku jeżeli nauczyłeś się języka nie tak dawno, to większość twojego czasu będzie upływać na tłumaczeniu lekcji, literatury i tak dalej.  Ucz się w języku ojczystym i zdobądź wykształcenie europejskie lub amerykańskie!

Учись на родном языке и получай европейское или американское образование!

A można  jedno i drugie jednocześnie – i to tylko w IPI !!!!!

1.2 TY NIE BĘDZIESZ „ZAPISUJĄCYM URZĄDZENIEM” NA LEKCJACH I „OSOBĄ ŚCIĄGAJĄCĄ” NA EGZAMINACH

Nauczyciele  IPI zrobili kursy w dyscyplinach naukowych we wszystkich programach kształcenia. Każdy kurs zawiera w sobie podstawowe niezbędne podłoża teoretyczne, przykłady stosowania w praktyce, pytania do samokontroli, warianty egzaminacyjnych zadań, testy oraz proponowaną literaturę dodatkową. Każdy student ma możliwość  dostać to w wersji elektronicznej.

Większość egzaminów w IPI to egzaminy pisemne.  Pisemne, ale nie ściągane?. Nie ściągane dlatego że zadania egzaminacyjne wymagają nie tyko posiadania wiedzy, ale również umiejętności zastosowania tej wiedzy. Niezbędny zasób wiadomości można znaleźć w podręczniku, internecie, ale w wykorzystaniu jego kapitału- dla odpowiedzi na twórczo formułowane pytanie, internet nie pomoże. To Państwo będziecie musieli posłużyć się tą zdolnością sami na egzaminie, a następnie w swojej działalności zawodowej. Umiejętność zastosowania wiedzy jest podstawą dobrego wykształcenia.

1.3.  NAJLEPSI NAUCZYCIELE SĄ DOSTĘPNI DLA STUDENTÓW ON-LINE

2. DOBRZE JEST NA INNYCH UCZELNIACH, ALE NA IPI – LEPIEJ

2.1. WIEDZA, UKIERUNKOWANA NA SUKCES

Młodzi pragmatycy są przekonani, że do sukcesu prowadzi konkretna znajomość finansów, księgowości, prawa, języków i informatyki. Niezaprzeczalnie, tak właśnie jest. To jest twój kapitał intelektualny, który jest w tobie. Ale sukces to społeczne zapotrzebowanie i uznanie dla twojego intelektualnego kapitału. I dlatego, jakąkolwiek specjalność byś nie wybrał, żeby osiągnąć sukces absolutnie niezbędna Tobie jest znajomość ludzkiej psychiki, prawidłowości relacji międzyludzkich, politycznych dążeń swojego kraju i świata, zrozumienie ducha obecnej epoki. Na formułowanie tych umiejętności ukierunkowany jest blok dyscyplin ogólnokształcących, który jest częścią większości programów studiów w IPI. Logika uczy prawidłowego i konstruktywnego myślenia, uczy argumentowania swoich racji. Retoryka formułuje nawyki przekonujących wystąpień publicznych, i argumentowania w rozmowach służbowych. Psychologia ogólna daje wyobrażenie o prawidłowościach psychiki jednostki, a psychologia społeczna- społeczeństwa. Politologia daje wiedzę na temat ustroju politycznego twojego i innych państw. Filozofia formułuje naukowy obraz świata i pomaga zrozumieć swoje w nim miejsce. Wymienione dyscypliny naukowe dają wiedzę podstawową, niezależną od miejsca i czasu, a konkretna wiedza z zakresu finansów, księgowości i prawa może szybko stać się nieważna z powodu ciągłych zmian.

2.2. NAUKA, w czasie której otrzymujesz specjalność.

Wiele przedmiotów praktycznych na kierunkach, jest wydzielonych w osobnych blokach jako kursy podniesienia kwalifikacji.

Studentom, którzy zdadzą egzamin wydaje się dyplom zawodowy. Wśród specjalności są takie jak:

 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Marketing
 • Zarządzanie
 • Rachunkowość i inne

2.3.  SYSTEM ZABEZPIECZENIA I KONTROLI JAKOŚCI PRZYGOTOWANIA SPECJALISTÓW

Ochrona i kontrola jakości przygotowania specjalistów są realizowane drogą analizy kolejnych sześciu podstawowych parametrów: jakości kandydatów; jakości planów naukowych i programów; jakości personelu akademickiego; jakości bazy materiałów i informacji; jakości zarządzania procesem naukowym; jakości absolwentów.

2.4. Konkursy i ulgi dla studentów:

 • Program „Rodzina” (zniżki 10%-25%);
 • 20%- zniżka dla najlepszych studentów;
 • 10%- zniżka dla studentów- sportowców i uczestniczących w życiu kulturalnym IPI;
 • Ulgi dla studentów- sierot i inwalidów (10%-50%);
 • Możliwość otrzymania kredytu studenckiego oraz kredytu bankowego na studia;
 • Zniżki dla tych, którzy ukończyli oddział przygotowujący akademii;
 • Zniżki dla absolwentów uczelni partnerskich IPI.