Odezwa Rektora International Prague University

Drodzy przyjaciele, kandydaci i ich rodzice!

IMG_0973

Zaczynamy 19-tą rekrutację (rok akademicki 2016/2017) na International Prague University w Pradze.

Przez te wszystkie lata, zaczynając dosłownie „od zera”, IPI stał się najpopularniejszym uniwersytetem, w którym prowadzone są zajęcia w językach rosyjskim, czeskim i polskim. Na chwile obecną uczą się u nas studenci aż z 12 krajów.

Starożytne powiedzenie głosi:

„Przede wszystkim trzeba uczyć się tego, co jest niezbędne, następnie tego, co jest przydatne, i na końcu tego, czym można sobie osłodzić życie”. Jeśli postępuje się odwrotnie, to tak jakby zaczynać budować dom od dachu.

Jak wiemy, wiedzę można uzyskać w szkole i na uczelni wyższej. Jesteśmy jednymi z pierwszych, którzy zaproponowali państwowe, rosyjskie kształcenie się za granicą.

IPI jest prawdopodobnie jedyną instytucją edukacyjną w Republice Czeskiej, która stworzyła i wspiera pryncypia tradycyjnego kształcenia wyższego, które zachowały ducha międzynarodowej braci studenckiej, nie bez powodu dewizą uniwersytetu są solidność i jakość.

 

Nauka jest podzielona na dwa semestry, programy proponują nie mniej niż dwie-trzy prace w semestrze, z których potem składa się ocena końcowa. Na niektórych kierunkach sama ocena to nie jest „3-4-5” a suma 10 punktów. Staramy się ułożyć sprawy tak, żeby student IPI był ciągle zajęty: szukał informacji, czytał artykuły, pisał referaty i przygotowywał prezentacje. Ponadto, student zawsze może porównywać wyniki swoje i innych.

Jeśli ktoś uważa, że ideał studenckiego życia to błogosławione nic nierobienie, nie powinien się do nas wybierać.

Proces naukowy IPI wymaga od studentów bezustannej pracy, efektywnego zarządzania swoim czasem. To nie jest łatwe. Odsiew odbywa się na każdym roku. Ogólnie do 25% studentów nie radzi sobie z programem naukowym i są zmuszeni przenieść się na inną uczelnię (gdzie priorytetem są przede wszystkim pieniądze, a nie przygotowanie dobrej jakości, niestety, takich w Pradze jest niemało, i mogą one przyciągnąć studentów tylko kłamstwem, albo drogą bezczelnego oczerniania swoich konkurentów) bądź powtarzać rok odpłatnie. Tych ostatnich jest prawie 15%: nie chcą rozstawać się z IPI, ponieważ rozumieją, że tam naprawdę UCZĄ.

Więcej niż połowa studentów już na trzecim roku szukają i znajdują pracę. Głównie, nie dla zarobku- proces kształcenia jest na tyle trudny, że jeśli „wciągniesz się” w pracę, to przestajesz być studentem. Ponieważ studenci nie mogą pracować na pełen etat, mogą zainteresować pracodawców jedynie swoimi umiejętnościami zawodowymi. Z reguły już przy przechodzeniu praktyk zawodowych, studentowi proponują pracę.

Proces selekcji na rynku kształcenia ma zawsze dwie strony. Uczelnie wyższe wybierają studentów, a kandydaci- uczelnie. Chcielibyśmy, żeby nas wybrali ci, którzy nam odpowiadają.

Kogo chcielibyśmy widzieć jako naszych studentów?

  • W pierwszej kolejności- tych, którzy dokonują samodzielnego wyboru. Znaleźć się w takiej wymagającej i solidnej uczelni jak IPI, ponieważ tak postanowili rodzice- to nie jest najlepsza perspektywa.
  • Tych, którzy interesują się wybranym kierunkiem nie po to, żeby go skończyć, ale po to, żeby go rozwijać.
  • Tych, którzy myślą nieszablonowo.
  • Tych, którzy są gotowi dużo pracować i ponieść odpowiedzialność.
  • Tych, którzy są społecznikami, i nie boją się nawiązywać kontaktów- przecież przygotowujemy ludzi, którzy albo kierują innymi ludźmi, albo doradzają innym.
  • Tych, którzy dobrze mówią w języku obcym i znają podstawy informatyki- nauka w Uniwersytecie nie obejmuje podstawowego przygotowania do tych przedmiotów.
  • Obecnie 80% absolwentów IPI idzie pracować do wielkiego i średniego biznesu, do rosyjskich i zagranicznych firm, banków, zakładają swoje firmy. To dotyczy ekonomistów, menadżerów, prawników, PR-owców. Są wszelkie podstawy, żeby przypuszczać, że rozmieszczenie pierwotnych wersji kierunków specjalności ekonomiczno-finansowych, nauk prawnych i psychologii pozostanie taki jak jest. Absolwenci idą zarówno do organizacji handlowych, jak
    i w kierunku mediów i reklamy, a znaczna ich część zapełnia szeregi aparatu organów władzy.

W żadnym wypadku my nie przygotowujemy wykonawców. Absolwent IPI ma nie tylko ambicje, ale i instrumenty do ich realizacji- od dobrych podstaw do praktycznych umiejętności. 

Kadra naukowa jest wykwalifikowana, szczerze oddana swojej pracy. Ludzie nieprofesjonalni długo tutaj nie przetrwają z dwóch powodów: zbyt wyraźnie odczuwana jest tutaj kultura korporacyjna i poważna kontrola ze strony kierownictwa.

Podstawowy kierunek rozwoju IPI to nieustanne zwiększanie kwalifikacji kadry naukowej, pracowników administracyjnych, wymaganie opracowań naukowo-metodycznych, a jeśli chodzi o studentów- poważne praktyczne przygotowanie do specjalizacji na podstawie obszernej bazy teoretycznej.

IPI pracuje również nad udoskonaleniem naukowo-pedagogicznej metodyki. Wprowadzona została praktyka profesjonalno-kwalifikacyjnej certyfikacji studentów. To oznacza, że po każdym pozytywnie ukończonym etapie nauki, student otrzymuje profesjonalny dyplom (certyfikat), dający prawo do działalności
w ramach uzyskanej specjalności.

IPI rozszerza kierunki przygotowania specjalistów i obecnie proponuje szerokie spektrum cenionych specjalności, takich jak „Finanse i rachunkowość”, „Zarządzanie organizacją”, gdzie wśród pozostałych rodzajów specjalizacji proponowane są „Biznes turystyczny i hotelarski”, „Zarządzanie finansami”, „Przestępstwa podatkowe” itd.; na Wydziale Prawa są następujące specjalizacje: „Państwowo-prawna”, „Obywatelsko-prawna”, „Prawo Karne”, „Prawo Międzynarodowe”.

IPI proponuje różne formy nauki: studia dzienne, zaoczne, kształcenie on-line. Oprócz tego, studenci mogą wybrać język wykładowy: rosyjski lub czeski. Warto zauważyć, że od 2000 roku skutecznie pracuje dział czeski, w którym uczą się studenci czescy i słowaccy, a od 2004 – dział polski.

Witamy i zapraszamy do IPI!

Prof.dr.hab. L. Lisovskaya