Klinická psychologie

Klinická psychologie je obor širokého profilu, který má meziodvětvový charakter a účastní se vyřešení souboru úkolu systému zdravotnictví, národního vzdělávání a sociální pomoci obyvatelstvu.

Práce klinického psychologa je určena zvýšení psychologických zásob a adaptačních možností člověka, harmonizaci psychického rozvoje, prevence a překonání chorob, psychologickou rehabilitaci.

Okruh klinické psychologie zařazuje ocenění psychického zdraví, organizaci a provedení vědeckých výzkumu pro pochopení psychologických problémů a propracování, provedení a hodnocení psychologické korekce a pomoci (psychoterapie).

Psychoterapeutické metody klinické psychologie:

poradenství, individuální psychoterapie, rodinná psychoterapie, rodinné poradenství a různé formy podpory lidí s adaptačními potíží.

Předmět klinické psychologie jako vědecké a praktické discipliny:

•        Psychické projevy různých poruch

•        Role psychiky ve vzniku, průběhu a prevenci poruch

•        Vliv všejakých poruch na psychiku

•        Poruchy rozvoje psychiky

•        Rozpracování principů a metod klinických výzkumů

•        Psychoterapie, provedení a rozpracování metod

•        Formování psychologických metod působení na lidskou psychiku pro léčení a prevenci onemocnění a poruch

Klinické psychologové se zabývají studiem všeobecných psychologických problémů, a taky problémy definici normy a patologie, určením poměru sociálního a biologického v lidské bytosti, role vědomého a podvědomého a řešením problému rozvoje a rozpadu psychiky.