IMG_0973Úvodní slovo rektora
Drazí přátele, abiturienti a jejích rodiče!

Začináme 18. nábor studentu (na 2015/2016 studijní rok) na INTERNATIONAL PRAGUE UNIVERSITY

Během uplynulých let naše škola, která vznikala doslova „na zelené louce”, stala se jednou z nejvyhledávanějších škol, na které se učí v ruském, české a polském jazycích. Dnes na naší škole studují studenti z více než 12 zemí.

Stará moudrost praví:

„Nejprve je třeba se učit tomu, co je nezbytné, potom tomu, co je prospěšné, a nakonec tomu, co slouží k tomu, aby se člověk uměl ze života těšit.” Opačný postup se dá přirovnat ke stavbě domu od střechy dolů.

Jak je známo, znalosti je možné získat ve škole nebo na univerzitě, a právě my jsme byli jedni z prvních, kdo nabízí ruské státní studijní programy vysokoškolského vzdělávání v zahraničí.

IPU –  je jedinou vysokou školou v České republice, která nabízí americké vysokoškolské vzdělání v ceskem jazyce. 

IPU je možná jediným vzdělávacím zařízením v ČR, které se drží zásad tradičního vysokoškolského vzdělání, ale zároveň zavádí nové programy evropské vysoké školy a zachovává internacionální duch studentské vzájemnosti. Ne nadarmo

je naším heslem „spolehlivost a kvalita”.

Heslo naších učitelů je: neučíme všechny, učíme každého !

Výuka se skládá ze dvou semestrů, programy počítají přinejmenším se dvěma nebo třemi testy v průběhu semestru, na jejichž základě se píší známky. Některé programy používají ne pěti, ale desetibodové hdnocení. Snažíme se zorganizovat výuku tak, aby studenti museli neustále na sobě pracovat, hledali potřebné informace, četli články, psali referáty a připravovali prezentace. Kromě toho studenti musí neustále porovnávat své a cizí výsledky, vyhledávat „ své místo na trhu”.

Pokud někdo si představuje ideální studentský život jako nicnedělání, měl by se obrátit na jinou školu.

Vzdělávací proces na IPU vyžaduje od studentů neustálé úsilí a schopnost efektivně zorganizovat svůj čas. Není to lehký úkol. Proto určitá „úmrtnost” je typická pro každý kurs. Celkem kolem 25% těch, kdo byl zapsán na univerzitu, nejsou s to zvládnout výuku a jsou nucení odejít na jiné školy (většinou tam, kde rozhodují především peníze na úkor kvality přípravy. Bohužel takových škol je dost i v Praze, kam studenti jsou nalákáni podvodně nebo díky nestoudnému očerňování konkurence). Část studentů jsou nucení opakovat ročník (za což musí zaplatit zvláštní sazby). Opakujících ročník je skoro 15%: nechtějí se rozloučit s MPU protože je jim jasné, že ve škole je opravdu UČÍ.
Více než polovina studentů IPU už ve třetím ročníku hledá a nachází práce. Hlavně ne kvůli výdělku: školní povinnosti jsou docela náročné, takže ti, kteří příliš propadávají přivýdělku přestanou studovat. Protože studenti nemohou pracovat na plný úvazek, mohou být zajímavé pro zaměstnavatelé jen svou vysokou kvalifikací. Zpravidla už během praxe naše studenti dostávají seriózní pracovní nabídky.

Výběr kvalitních lidí v oblasti školství je vždy oboustranný: vysoké školy vybírají své studenty, ale absolventi středních škol vybírají vysoké školy. Chtěli bychom, aby si nás vybrali ti, kdo se nám hodí.

Koho bychom rádi viděli jako své studenty ?

Především ty, co rádi rozhodují samostatně. Není nejlepší volbou tak náročná škola jako IPU, jen z vůle rodičů.

  • Ty, kdo mají zájem o předmět výuky a ne o to, aby jakkoliv složili zkoušku.
  • Ty, kdo nepřemýšlejí šablonovitě.
  • Ty, kdo jsou připraveni hodně pracovat a nést zodpovědnost.
  • Ty, kdo jsou sociální, nebojí se kolektivu, protože se tu připravují na profesní kariéru lidé, kteří budou řídit jiné nebo se budou zabývat poradenstvím.
  • Ty, kdo dobře ovládají cizí jazyky a základy informatiky, protože výuka na Univerzitě neobsahuje základní výuku těchto předmětů.

Dnes 80% absolventů MPU jdou pracovat do středně velkých a velkých podniků, do ruských a zahraničních firem, do bank, zabývají se vlastním podnikáním. Jsou to ekonomové, manažeři, právníci, novináři. Dá se předpokládat, že i další absolventi, odborníci v oblasti ekonomiky a financí, práva, psychologie najdou podobné uplatnění. Absolventi nacházejí uplatnění i v nekomerčních organizacích, v médiích, reklamě, velká část nachází uplatnění ve státní správě.
V každém případě nepřipravujeme jen vykonavatele. Absolvent IPU má nejen ambice, ale i základ pro realizací svých nároků, to jsou široké fundamentální a praktické znalosti.

Náš profesorský sbor je vysoce kvalifikovaný. Učitelé se věnují své práci naplno. Špatní odborníci nemají u nás šanci ze dvou důvodů: nedovoluje to vysoká úroveň školy jako celku ale provádí se i důsledné kontrola ze strany vedoucích.
IPU stále sleduje zvýšení kvalifikace svých vyučujících, a také vedení školy.Velmi náročné jsou požadavky na vědecké a metodické podklady. Od studentů se očekává seriózní praktická příprava na budoucí povolání na základě širokých teoretických znalostí.

IPU nabízí různé druhy výuky: denní, dálkové stadium, on-line.Rovněž studenti si mohou zvolit jazyk výuky: ruský nebo český.
Zároveň chceme upozornit, že od roku 2000 úspěšně funguje české oddělení, kde studují české a slovenské studenty, a od roku 2004 polské oddělení.


Vítáme Vás na IPU o.p.s.!

Prof., ing. L. Lisovskaya, Ph.D.