Úvodní informace IPU

Úvodní informace International Prague University o.p.s.

Naše vysoká škola úspěšně působí na českém trhu vzdělávacích služeb již od roku 1998.

Během této poměrně dlouhé doby se nám několikrát změnil název školy (především na základě žádosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy), rovněž se obměňovali i studijní programy, ale neměnnou konstantou zůstává –
spolehlivost a kvalita
poskytovaných vzdělávacích služeb.
Naše škola uskutečňuje výuku dle různých státních studijních programů: evropských studijních programů, licencovaných a akreditovaných v Evropské unii, amerických studijních programů, licencovaných a akreditovaných v USA, ruských studijních programů, licencovaných a akreditovaných v Moskvě a Sankt – Petěrburgu.

Za celou dobu existence naší školy jsme uskutečnili 15 absolventských ročníků v oborech jako např. Finance a kredit, Právo, Psychologie, Public relations, Management a Světová ekonomie.
IPU o.p.s. umožňuje získat vysokoškolské vzdělání v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijních programech a přizpůsobit se podmínkách evropského trhu práce. Výuka studentů se uskutečňuje v ruském a českém jazyce (dle výběru studentů), v anglickém jazyce se vyučují pouze vybrané odborné předměty. Nabízíme různé formy studia: denní studium, dálkové studium a studium on – line.

Přijímací řízení pro abiturienty probíhá před zkouškovou komisí v Praze. Přijímací řízení do prvního ročníku se uskutečňuje na základě výsledků písemného testu. Výuku v Praze zajišťuji vysoce kvalifikováni přednášející prostřednictvím moderních vzdělávacích metod. Praxe a stáže studenti absolvují v ruských, českých a evropských společnostech.

Studenti, kteří se rozhodnout pro absolvování ruských studijních programů, po úspěšném ukončení studia obdrží státní ruský diplom, který následně budou moci nostrifikovat v České republice dle příslušných právních předpisů.

Studenti, kteří se rozhodnout pro absolvování evropských studijních programů, po úspěšném ukončení studia obdrží státní bakalářský nebo magisterský diplom, který se uznává za rovnocenný ve všech zemích Evropské unie, vč. České republiky.

Studenti, kteří se rozhodnou pro absolvování amerických studijních programů, po úspěšném ukončení studia obdrží státní bakalářský, magisterský MBA, nebo doktorský Ph.D. diplom, který se přiznává za rovnocenný ve všech zemích světa, vč. České republiky.

Vítáme Vás!