Psychoterapie

Psychoterapie je systém léčebného vlivu na psychiku, a potom přes ni i na celý organismus člověka. Je to metoda léčení, speciální typ interakce mezi lékařem a pacientem, během které pacient dostává profesionální pomoc pomoci psychologických prostředků.

Dneska se na psychoterapeuta obracíme se širokým spektrem problémů, začínajícími problémy s komunikací (sociální fobie), s láskou, problémy v rodinných vztazích a končícím se viditelnými psychosomatickými poruchami.

Psychoterapie je určena léčení takových poruch jako neurastenie (nervová slabost), generalizované úzkostné poruchy a fobie, deprese a psychosomatické poruchy.

Metody, které používá psychoterapie:

•        Rodinná psychoterapie – vztahy mezi rodiči a dětmi, manželské vztahy.

•        Behaviorální psychoterapie  — psychoterapie poruch chování nejvíc efektivní při sociální fobii.

•        Rekonstrukční psychoterapie — pro ty, kdo hledá sám sebe, ale dosud nenašel.

•        Gestalt terapie

•        Jiné metody

Hlavní cíl psychoanalýzy je uvědomit si konflikt mezi vědomím a podvědomými náklonnosti a impulzy. Konflikt vzniká, když člověk má dvě snahy existenčního charakteru, které sebe odporují a neústupně vyžadujou vyřešení. Poruchu spojenou se stresem nebo vnější situaci nazývají neurózou. Z hlediska psychoanalýzy neuróza vzniká, když prvotní sklony člověka vytlačují do podvědomí.

Přijímáme studenty s lékařským bakalářským a magisterským vzděláním