Psychologická fakulta

Popis programu

Název programu Sociální psychologie
Vysokoškolské odborné vzdělání Bakalářský nebo magisterský diplom
Kod programu BSP, MSP
Délka studia Bakalářské studium:

§  3 roky (6 semestrů) prezenční program

§  3,5 roky (7 semestrů) distanční a online program

Magisterské studium:

§  (4 semestry) prezenční program

§  2,5 roky (5 semestrů) distanční a online program

Požadavky ke studiu Středoškolské, vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské pro přijetí k bakalářskému studiu

 

 

Bakalářské vzdělání nebo vysokoškolské odborné vzdělání pro přijetí k magisterskému studiu

Titul Odborný bakalář, magistr psychologie
Kvalifikace Asistent psychologa, Psycholog

Místo realizace studijního programu

Studijní program se realizuje v Praze

Jazyk studia:

Jazyky studia jsou čeština a ruština (studenti jsou rozděleny na dva potoky). V oboru vyučují lektoři, docenti a profesoři, hostující profesoři a prvotřídní odborníci z jiných škol a států.

 

Popis oboru

V oboru připravují kvalifikované odborníky v oblasti psychologie s komplexními znalostmi na úrovni mezinárodních psychologických škol.
Zásadní směry pracovní činnosti bakaláře psychologie spočívají ve vykonávání profesní činnosti v oblasti sportu, zdravotnictví, vzdělání, službách a v sociálních a podnikatelských oblastech. Psychologické služby jsou dneska aktuální nejen pro velké podniky, ale taky pro střední a drobné. Psycholog je široce poptáván na trhu práci. Psycholog poskytuje neocenitelnou pomoc při prací se zaměstnanci a klientelou. Dosažené znalosti dovolí budoucím odborníkům pracovat ve školách, klinikách, firmách, sportovních, sociálních, vědeckých a vzdělávacích institucích.

Obsah a specifika studijního programu

Povinné základové teoretické předměty: obecná psychologie, pedagogika, konfliktologie, personalistika a další disciplíny odborného zaměření: kognitivní procesy, psychologie správy a celá řada dalších.

Všeobecné disciplíny jako logika, sociologie, cizí jazyk, filosofie, základy práva a ekonomie apod.

Bakalářský program je určen studentům, kteří mají středoškolské a vyšší odborné vzdělání

Poradenská psychologie

Poradenská psychologie – zvláštní oblast praktické psychologie, která je spojena s poskytnutím specialistou bezprostřední psychologické pomoci lidem, jimž je nutná, ve formě rad a doporučení. Ony se poskytují klientovi psychologem na základě osobní konzultace a předběžného výzkumu problému, který má klient.

Poradenská psychologie je celkem nová oblast psychologické praxe, která se vyvinula z psychoterapie. Tento obor vznikl jako odpověď na potřebu lidí, které nemají poruchy klinického charakteru, ale stejně potřebují psychologickou pomoc. Proto poradenská psychologie pracuje s lidmi, kteří mají potíže v každodenním životě.

Poradenská psychologie jako mladý obor nemá přísné předěly, ale pracuje s nejrůznějšími problémy. Z tohoto důvodu se liší různé definice pojmu poradenská psychologie. Dále je uvedena definice licenční komisi společenství zaměstnanců a manažerů USA, která poskytuje oprávnění k výkonu samostatné psychologické činnosti.

Poradenská psychologie je souhrn procedur zaměřených na pomoc člověku s vyřešením problémů a přijetí rozhodnuti ohledně profesionální kariéry, manželství, rodiny, vylepšování personálních vztahů.

H. Burks and Stefflre

Poradenská psychologie je druh psychologické pomoci, který spočívá ve vysvětlení klientovi, který přišel na konzultaci, jeho psychologických obtíží, korekci neadaptivních forem chování člověka, aktivování vnitřních pramenů pro osobnostní rozvoj a vyřešení psychologických problémů, se kterými se sráží člověk v osobním životě, profesionální činnosti, při studiu a dalších životních situacích.

Klinická psychologie

Klinická psychologie je obor širokého profilu, který má meziodvětvový charakter a účastní se vyřešení souboru úkolu systému zdravotnictví, národního vzdělávání a sociální pomoci obyvatelstvu.

Práce klinického psychologa je určena zvýšení psychologických zásob a adaptačních možností člověka, harmonizaci psychického rozvoje, prevence a překonání chorob, psychologickou rehabilitaci.

Okruh klinické psychologie zařazuje ocenění psychického zdraví, organizaci a provedení vědeckých výzkumu pro pochopení psychologických problémů a propracování, provedení a hodnocení psychologické korekce a pomoci (psychoterapie).

Psychoterapeutické metody klinické psychologie:

poradenství, individuální psychoterapie, rodinná psychoterapie, rodinné poradenství a různé formy podpory lidí s adaptačními potíží.

Předmět klinické psychologie jako vědecké a praktické discipliny:

•        Psychické projevy různých poruch

•        Role psychiky ve vzniku, průběhu a prevenci poruch

•        Vliv všejakých poruch na psychiku

•        Poruchy rozvoje psychiky

•        Rozpracování principů a metod klinických výzkumů

•        Psychoterapie, provedení a rozpracování metod

•        Formování psychologických metod působení na lidskou psychiku pro léčení a prevenci onemocnění a poruch

Klinické psychologové se zabývají studiem všeobecných psychologických problémů, a taky problémy definici normy a patologie, určením poměru sociálního a biologického v lidské bytosti, role vědomého a podvědomého a řešením problému rozvoje a rozpadu psychiky.

Psychoterapie

Psychoterapie je systém léčebného vlivu na psychiku, a potom přes ni i na celý organismus člověka. Je to metoda léčení, speciální typ interakce mezi lékařem a pacientem, během které pacient dostává profesionální pomoc pomoci psychologických prostředků.

Dneska se na psychoterapeuta obracíme se širokým spektrem problémů, začínajícími problémy s komunikací (sociální fobie), s láskou, problémy v rodinných vztazích a končícím se viditelnými psychosomatickými poruchami.

Psychoterapie je určena léčení takových poruch jako neurastenie (nervová slabost), generalizované úzkostné poruchy a fobie, deprese a psychosomatické poruchy.

Metody, které používá psychoterapie:

•        Rodinná psychoterapie – vztahy mezi rodiči a dětmi, manželské vztahy.

•        Behaviorální psychoterapie  — psychoterapie poruch chování nejvíc efektivní při sociální fobii.

•        Rekonstrukční psychoterapie — pro ty, kdo hledá sám sebe, ale dosud nenašel.

•        Gestalt terapie

•        Jiné metody

Hlavní cíl psychoanalýzy je uvědomit si konflikt mezi vědomím a podvědomými náklonnosti a impulzy. Konflikt vzniká, když člověk má dvě snahy existenčního charakteru, které sebe odporují a neústupně vyžadujou vyřešení. Poruchu spojenou se stresem nebo vnější situaci nazývají neurózou. Z hlediska psychoanalýzy neuróza vzniká, když prvotní sklony člověka vytlačují do podvědomí.

Přijímáme studenty s lékařským bakalářským a magisterským vzděláním