Poradenská psychologie

Poradenská psychologie – zvláštní oblast praktické psychologie, která je spojena s poskytnutím specialistou bezprostřední psychologické pomoci lidem, jimž je nutná, ve formě rad a doporučení. Ony se poskytují klientovi psychologem na základě osobní konzultace a předběžného výzkumu problému, který má klient.

Poradenská psychologie je celkem nová oblast psychologické praxe, která se vyvinula z psychoterapie. Tento obor vznikl jako odpověď na potřebu lidí, které nemají poruchy klinického charakteru, ale stejně potřebují psychologickou pomoc. Proto poradenská psychologie pracuje s lidmi, kteří mají potíže v každodenním životě.

Poradenská psychologie jako mladý obor nemá přísné předěly, ale pracuje s nejrůznějšími problémy. Z tohoto důvodu se liší různé definice pojmu poradenská psychologie. Dále je uvedena definice licenční komisi společenství zaměstnanců a manažerů USA, která poskytuje oprávnění k výkonu samostatné psychologické činnosti.

Poradenská psychologie je souhrn procedur zaměřených na pomoc člověku s vyřešením problémů a přijetí rozhodnuti ohledně profesionální kariéry, manželství, rodiny, vylepšování personálních vztahů.

H. Burks and Stefflre

Poradenská psychologie je druh psychologické pomoci, který spočívá ve vysvětlení klientovi, který přišel na konzultaci, jeho psychologických obtíží, korekci neadaptivních forem chování člověka, aktivování vnitřních pramenů pro osobnostní rozvoj a vyřešení psychologických problémů, se kterými se sráží člověk v osobním životě, profesionální činnosti, při studiu a dalších životních situacích.