Nejčastější dotazy uchazečů

Kdy začíná studium při dálkové formě studia – všichni začínají v září 2015 (nebo v jiném měsíci) nebo až zaplatím studium?

Online studium se dá začít od 1. března nebo od 1. října

 

Jak dlouho trvá bakalářský program v případě, že to není první vysokoškolské vzdělání?

Standartní délka studia je 3 roky, ale pokud již máte VŠ, je možné uznat předměty, které jste vystudovali během vašeho pědešléhostudia a studium se zkrátí.

 

Musím skládat přijímací zkoušky nebo jiné testy?

Nemusíte v případě, že máte diplom z VŠ.

 

Jak vypadá takové dálkové studium –můžu studovat v libovolném čase nebo výuka probíhá formou webináře v určitý čas?

Můžete se učit, psát testy a seminární práce kdykoliv.Budete mít nonstop přístup k online databázím.

 

Jaké doklady potřebujete (originály poštou nebo elektronické kopie)

Potřebujeme úředně ověřené kopie Vašich dokladů.

 

Kolik stojí studium a dokdy musím zaplatit kurz?

Cena záleží na Vámi vybraném oboru (od 25 000 do 35 000 Kč). Zaplacení probíhá po uzavření smlouvy.

 

Máte absolventy z dálkové formy studia, kteříjiž obdrželi diplomy?

Ano, naši první absolventi dokončili studium před 11 lety.

 

Osobně se dostavit na univerzitu musím jen jednou na obhajobu?

Ano, musíte přijet na obhajobu.