Fakulta mezinárodních vztahů

Popis programu

Název programu Mezinárodní obchod
Vysokoškolské odborné vzdělání Diplom programu bakalářského nebo magisterského vysokoškolského odborného vzdělání
Kód programu BMO, MMO
Délka studia Bakalářské studium:

§  3 roky (6 semestrů) prezenční program

§  3,5 roky (7 semestrů) distanční a online program

Magisterské studium:

§  2 roky (4 semestry) prezenční program

§  2,5 roky (5 semestrů) distanční a online program

Požadavky ke studiu Pro přijetí k bakalářskému studiu –

Středoškolské nebo vyšší odborné vzdělání

Pro přijetí k magisterskému studiu –

Bakalářské vzdělání, vysokoškolské odborné vzdělání

Titul Bakalář, magistr
Kvalifikace Mezinárodní obchod

Místo realizace studijního programu

Studijní program se realizuje v Praze

Jazyk studia

Studium se realizuje v češtině a ruštině. Výuku provádí profesoři a praktičtí odborníci.

Popis oboru

Studenti, kteří studují obor Mezinárodní obchod mají možnost podrobně prostudovat různé oblasti mezinárodního práva, mezinárodního managementu a marketingu. Nabrat znalosti, které jsou nutné k dosažení kvalifikace a které budou potřebné pro budoucí praxi. Ke těmto směrům patří především USA a země Evropské unie.

Cílem programu je příprava konkurenceschopných odborníků, které můžou využívat svoje znalostí a dovednosti v praxi v státních a městských správách a komerčních organizacích.

Obsah a specifičnost studijního programu

Jedním z cílů programu je studium humanitních a odborných předmětu na úrovni, která umožňuje pokračování v magisterském studiu.

Do prvního ročníku přijímáme studenty na základě vstupního testu. Studenty se mohou stát obyvatelé a občany ČR a taky občany jiných států. V oboru vyučují doktoři a magistři, docenti a profesoři, hostující profesoři a prvotřídní odborníci.

Podle analýzy pracovního zařazení absolventů našeho programu se dá s jistotou říct, že jsou na trhu práci vyžadované a že jejich odborná příprava umožňuje úspěšný kariérní růst. Stálý kontakt s zaměstnavateli a průzkumy studentů a absolventů pomáhají se seznámit s jejich názory na kvalitu odborné přípravy absolventů oboru Mezinárodní obchod.

Popis programu

Název programu Odborný bakalářský nebo magisterský program Mezinárodní vztahy
Vysokoškolské odborné vzdělání  Bakalářský nebo magisterský diplom
Kód programu BMV, MMV
Délka studia Bakalářské studium:

§  3,5 roky (7 semestrů) prezenční program

§  4 roky (8 semestrů) distanční a online program

Magisterské studium:

§  2 roky (4 semestry) prezenční program

§  2,5 roky (5 semestrů) distanční a online program

Požadavky ke studiu Pro přijetí k bakalářskému studiu –

Středoškolské vzdělání

Pro přijetí k magisterskému studiu –

Bakalářské vzdělání

Titul Odborný bakalář, magistr oboru
Kvalifikace Mezinárodní vztahy

Místo realizace studijního programu

Studijní program se realizuje v Praze

Jazyk studia

Jazyky studia jsou čeština a ruština (studenti jsou rozděleny na dva potoky). Vyučují profesoři a lektoři univerzity, hostující profesoři a specialisté v oblasti ekonomie a financí.

Popis oboru

Absolvování tohoto oboru umožnuje účast na diplomatických misích na pozici mladšího a středního personálu a taky ve státních správách zodpovídajících za zahraniční politiku státu, komerčních a nekomerčních mezinárodních organizacích. Bakaláři plní funkce referentů, překladatelů, tajemníků a technického personálů různých jednotek. Mohou vystupovat jako specialisty pro konkrétní státy nebo oblasti. Nejvíce jsou na trhu vyžadovaný odborníci, kteří ovládají několik přilehlých oborů. Například, ti kteří se vyznávají v ekonomii a mezinárodním právu.

Obsah a specifika studijního programu

Studenti se učí dějiny a teorii mezinárodních vztahů, globální politiku, dějiny diplomacie, základy mezinárodní bezpečnosti, mezinárodní konflikty. Povinně se učí dva cizí jazyky. V programu starších ročníků se klade důraz na kulturu, politiku, ekonomii, právo apod.