Ekonomika a management

Popis programu

Název programu Odborný bakalářský nebo magisterský program Business administration
Vysokoškolské odborné vzdělání Diplom programu bakalářského nebo magisterského vysokoškolského odborného vzdělání
Kód programu BBA, MBA
Délka studia Bakalářské studium:

§ 3 roky (6 semestrů) při prezenční formě

§ 3,5 roky (7 semestrů) při distanční nebo online formě

Magisterské studium:

§ 2 roky (4 semestry) při prezenční formě

§ 2,5 roky (5 semestrů) při distanční nebo online formě

Požadavky ke studiu Pro přijetí na bakalářský program je potřeba úplné středoškolské vzdělání
Pro přijetí na magisterský program je potřeba bakalářské vzdělání nebo vysoké ekonomické vzdělání
Titul Bakalář nebo magistr
Kvalifikace Ekonomika a management

Místo realizace studijního programu

Studijní program se uskutečňuje v Praze.

Jazyk studia

Výuka probíhá v českém a ruském jazyce (studenti budou patřičně rozděleni na dvě skupiny). Lekce vede lektorský sbor univerzity, ale také hostující profesoři a specialisté v oblasti ekonomiky a financí.

Popis oboru

Obor Management firmy (Business administration) se zaměřuje jak na malé a střední, tak na velké podniky. Absolventi oboru, kteří obdrží komplexní znalost v oblasti ekonomiky, managementu a marketingu, mohou pracovat nejen jako ekonomičtí manažeři a vykonávat běžnou ekonomickou a vedoucí práci, ale také provádět ekonomický výzkum, podnikové plánování a vést projekty zaměřené na vznik a představení nové produkce na trhu.
Obsah a specifika studijního programu

Absolventi oboru Business administration:

  • mají zkušenosti s přípravou obchodních plánů pro existující i vznikající podniky;
  • umí provádět komplexní analýzu činnosti podniku, umí provádět marketingový průzkum trhu následovaný prognózou optimálního objemu výroby a prodejů, umí odhadnout situaci na trhu a v návaznosti na ní zkoordinovat svou činnost a marketingovou politiku;
  • umí pracovat s programy Microsoft Office (Excel, Access, PowerPoint, Word), internetem a také s dalšími moderními zařízeními vypočetní a kancelářské techniky a komunikace
  • umí organizovat reklamní kampaně na zvýšení výrobní produkce a nabízených služeb, umí vytvářet mediální plán a analyzovat efektivitu provedených aktivit

Jinými slovy, absolventi oboru Business administration mají kompletní znalosti, jak se stát žádanými ekonomickými manažery, ekonomy, specialisty v oblasti marketingu, financí a účetnictví, profesionálními vedoucími pracovníky a obchodními analytiky, ale také budoucími vlastníky nebo řediteli státních podniků i soukromých firem, soukromými podnikateli a představiteli velkých holdingových firem.