Prestižní ŠVÝCARSKÉ programy akreditované v Evropské Unii!

 


 

Swiss Business School

akreditovaná v Evropské unii

 

V ý u k a p r o b í h á v českém jazyce

 

Švýcarské vzdělání za d o s t u p n é ceny

 

 

Otevřen nábor studentů do prestižních švýcarských programů

 

 
 

Jestliže chcete získat vysokoškolské vzdělání zahraničních univerzit, přitom však v českém jazyce, přes nás si můžete splnit svá přání a dát průchod svým ambicím při studiu ve vybraných programech.

 

Po úspěšné obhajobě závěrečné práce Vám škola, jejíž program jste studovali, vydá svůj diplom a udělí akademické tituly bakaláře, magistra nebo doktora.

 

Náš cíl. Všeobecným cílem naším a našich partnerů je příprava moderních profesionálů, kteří budou úspěšní ve svém zaměstnání i životě.

 

Nabízíme Vám možnost studovat online v českém jazyce a přitom neopouštět práci, rodinu, děti nebo své záliby. Při studiu online se můžete sami rozhodovat kdy a kde se učit ten či onen předmět, kdy a kde psát testy a zkoušky.

 

Programy Bakalářské, titul Bc

 

BUSINESS ADMINISTRATION

PSYCHOLOGIE

MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU

FINANČNÍ MANAGEMENT

MEZINÁRODNÍ VZTAHY

MEZINÁRODNÍ PRÁVO

 

Bakalářské studium je 3,5 leté

 

Studovat je možné v externí formě (délka studia v tomto případě záleží na vás)

Pokud jste se rozhodli přihlásit, vyplňte, prosím, přihlášku a pošlete nám ji.

Ceny jednotlivých programů se dozvíte telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

 

Programy Magisterské, titul Mgr

 

BUSINESS ADMINISTRATION

PSYCHOLOGIE

MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU

FINANČNÍ MANAGEMENT

MEZINÁRODNÍ VZTAHY

MEZINÁRODNÍ PRÁVO

 

Magisterské studium je 2,5 leté

 

Studovat je možné v externí formě (délka studia v tomto případě záleží na vás)

Pokud jste se rozhodli přihlásit, vyplňte, prosím, přihlášku a pošlete nám ji.

Ceny jednotlivých programů se dozvíte telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

 

 

Vysoká škola SMBS
SMBS je uznávána ve Švýcarsku jako vysoká škola
Po ověření (diplom byl získán od akreditováné školy SMBS a je originálním dokumentem) bude diplom SMBS de facto uznán v jakékoli evropské zemi.

 

Na konci každého akademického roku (v červnu) podává SMBS seznam absolventů na ministerstvo školství Švýcarska. Databáze je umístěna na webu s odkazem ve formě QR-kódu pro každý profil absolventa.
Podle přání je možné apostilu udělat na ministerstvu školství Švýcarska.

Výhody online vzdělávání v IEP

Nástup po celý rok
Nástup po celý rok
Kombinace práce a studia
Kombinace práce a studia
Online pomoc lektorů
Online pomoc lektorů
Dostupné ceny
Dostupné ceny
Výběr oborů
Výběr oborů
Slevy na studium
Slevy na studium
Žádné omezení věku a občanství
Žádné omezení věku a občanství
Diplom a titul s mezinárodním uznáním
Diplom a titul s mezinárodním uznáním