Vítejte na oficialních webových stránkách INTERNATIONAL PRAGUE INSTITUT!

OTEVÍRÁME NOVÉ EVROPSKÉ AKREDITOVANÉ PROGRAMY!

Přijímáme přihlášky

V ý u k a    p r o b í h á   v   č e s k é m   j a z y c e

Jestliže chcete získat vysokoškolské vzdělání zahraničních univerzit, přitom však v rodném jazyce, přes nás si můžete splnit svá přání a dát průchod svým ambicím při studiu ve vybraných programech.
Po úspěšné obhajobě závěrečné práce Vám univerzita, jejíž program jste studovali, vydá svůj diplom a udělí akademické tituly bakaláře, magistra nebo doktora.

Náš cíl. Naším všeobecným cílem nás a našich partnerů je příprava moderních profesionálů, kteří budou úspěšní ve svém zaměstnání i životě.

Nabízíme Vám možnost studovat online ve vašem rodném jazyce a přitom neopouštět práci, rodinu, děti nebo své záliby. Při studiu online se můžete sami rozhodovat kdy a kde se učit ten či onen předmět, kdy a kde psát testy a zkoušky. Pouze na obhajobu závěrečné práce na vás budeme čekat v Praze.

Programy

EVROPSKÉ — AKREDITOVANÉ ve EC

BUSINESS PSYCHOLOGIE

Bakalářský program

Studium v programu
bakalářském – 2 roku

Studovat je možné v externí formě

Přijetí. Zápis do online programů probíhá do 30.10.2017.

AMERICKÉ — AKREDITOVANÉ v USA

PSYCHOLOGIE

BUSINESS ADMINISTRATION

MANAGEMENT

Na výběr je z bakalářských, magisterských a doktorských programů

Studium v programu
bakalářském – 3,5 roku
magisterském – 2,5 roku
Studovat je možné v externí formě.

Studovat je možné v externí formě

Přijetí. Zápis do online programů probíhá cely rok.

Pokud jste se rozhodli přihlásit se, vyplňte, prosím, přihlášku a pošlete nám ji.

Ceny jednotlivých programů se dozvíte telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

 

Přihlaška ke studiu