studijní odd.

čeština

 

studijni@interpragueuniver.cz

studijní odd.

ruština

dekanat@interpragueuniver.cz

+(420) 775 938 511

IT administrator

 

admin@interpragueuniver.cz

International Prague University o.p.s.

Studijní budova:  Radlická 220, Praha 5

Vodičková 41, c. 112

Adresa sídla: Za Mototechnou 1619/1, 155 00, Praha 5

IČ: 28975383

Tel: +(420) 226 208 148

 

Poloha budovy univerzity: